hun/ eng
keresés
kosaram

Adatkezelési tájékoztató

(1) Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogatónk! Ön a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (a továbbiakban: BFZ) által működtetett bfz.hu honlap adatkezelési tájékoztatóját olvassa. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni önnek, hogy a honlap használata során milyen célból, milyen adatkezelések valósulnak meg.

A jelen tájékoztató az Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelte alapján készült (röviden „GDPR”) annak is a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

1.Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 126.

Adószám: 18005488-2-41

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Barabás Tamás

Elérhetősége: adatvedelem@bfz.hu

(2) A BFZ által alkalmazott adatkezelésről

A BFZ elkötelezett a koncertlátogatók, a zenekar támogatói, a zenészek és a munkatársak magánszférájának védelme iránt, amely magába foglalja az érintettek személyes adatainak körültekintő és bizalmas kezelését. A személyes adat kifejezése alatt az adatvédelmi jogszabályokban az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó meghatározott információt/adatot értjük. Beazonosíthatók lehetünk közvetlen vagy közvetett módon például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális adat/információ alapján. Az adatvédelmi jog az emberi méltóság részeként az egyének információs önrendelkezését védi, hogy csak a törvényben meghatározott jogalapok alapján lehessen rólunk személyes adatot kezelni. A BFZ kiemelt figyelmet fordít ezért az ön személyes adatai védelmére.

Az adatkezelés bemutatása az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (ld. „GDPR”) előírásai alapján

i.) honlap funkciója, az adatkezelés célja ii.) kezelt adatok kategóriái iii.) adatkezelés jogalapja iv.) adatkezelés időtartama
A jegy és bérletvásárlási célú regisztráció és belépés a
felhasználói felületre
megszólítás (pl. ifj, dr. stb),
keresztnév, vezetéknév, telefonszám, ország, irányítószám, település, cím,
email cím, jelszó, preferált nyelv, a BFZ Adatkezelési tájékoztatójának
elfogadása, a hűségprogramhoz csatlakozás, kapcsolattartás engedélyezése
GDPR 6. cikk 1. a) pontja az érintett
hozzájárulása
a hozzájárulás visszavonása esetén, a
hozzájárulás visszavonását követő 30 nap, kivéve az olyan vonatkozó adatokat
(pl. jegyvásárlás) melyek megőrzése jogszabályi (pl. számviteli tv.)
kötelezettségen alapul
Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó számviteli bizonylat megőrzési
kötelezettségek
GDPR 6. cikk 1. c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése
a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelően a tárgyévet követő nyolc év.
Alkalmi látogató online jegyvásárlás E-mail cím, E-mail cím újra, Vezetéknév, Keresztnév,
Telefonszám
Ország, Magyarország
Irányítószám, Város, Cím
GDPR 6. cikk 1. c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése
a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelően a tárgyévet követő nyolc év.
BFZ Hírlevél feliratkozás Megszólítás, keresztnév, vezetéknév,
email cím
GDPR 6. cikk 1. a) pontja az érintett hozzájárulása a leiratkozást követő 30 nap
BFZ Shop Számlázási adatokhoz: e-mail cím,
vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), adószám (nem kötelező),
ország, utca, házszám, emelet, lépcsőház,
lakás nem kötelező)
irányítószám, város, telefonszám (nem
kötelező)
 
Szállítás másik címre: keresztnév, vezetéknév,
cégnév (nem kötelező), ország, utca és házszám
emelet, lépcsőház, lakás (nem kötelező),
irányítószám, város
GDPR 6. cikk 1. b) pontja alapján
szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, a szerződés  teljesítése és a webshop általános
szerződési feltételei alapján, amely ITT olvasható: https://bfz.shop.hu/aszf/?v=35b5282113b8
a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelően a tárgyévet követő nyolc év.
Websütik felhasználói IP cím GDPR 6. cikk 1. a) pontja az érintett
hozzájárulása
Részletesen lásd a honlap websüti
tájékoztatójában

(3) Igénybe vett adatfeldolgozók

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-41
E-mail címe: interticket@interticket.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Adatkezelési tájékoztató itt olvasható: https://uprendezvenyter.jegy.hu/adatkezelesi-szabalyzat
A Szolgáltató neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhelye és postai címe: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-174466
Adószáma: 24386106-2-42)
E-mail címe: dpo@otpmobil.com
Honlapjának címe: simplepay.hu
Adatkezelési tájékoztató itt olvasható: https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/07/OTPM_kereskedoi_kapcsolattartoi_adatkezeles_hun_20210728.pdf

(4) Adattovábbítás harmadik országba

Az adatkezelő az EU/EGK-n kívüli országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbít személyes adatokat. Amennyiben online felhőszolgáltatót vesz igénybe, mindent megtesz azért, hogy a szolgáltatók kiválasztása során EU/EGK-ban bejegyzett vállalkozásokkal működjön együtt az adatfeldolgozás során.

(5) Adatbiztonsági intézkedések

A BFZ erőforrásai mértékében a működési kockázatokkal arányos módon gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről. Ez egyrészről információbiztonsági intézkedéseket (pl. jelszavas védelem, tűzfal, stb.) másrészről szervezeti intézkedéseket jelent (pl. az adatkezelésben érintett munkavállalók titoktartási nyilatkozat alapján járhatnak el). Amennyiben adatvédelmi incidenst észlel (pl. nevünkben kap kétséges hitelességű üzeneteket), kérjük azonnal jelezze felénk!

(6) Milyen érintetti jogokkal élhet?

Az alábbi bemutató rövid összefoglalása az ön által gyakorolható értintetti jogoknak. Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne, kérjük keresse bizalommal az adatvédelmi tisztviselőnket a fenti elérhetőségen!

A honlapon megvalósuló, vagy a honlap működéséhez szükséges adatkezeléseknél minden jogalap (lásd e tájékoztató (2) bekezdés iv.) oszlopa) esetében adatkezelésében érintett személyként tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben úgy tapasztalja, hogy a személyes adatai pontatlanul kerültek rögzítésre a honlap regisztrációs, vagy hírlevél felületén. Ha adatai (pl. email címe) változnak, kérjük jelezze felénk a rendeles@bfz.hu honlapon!

Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát is gyakorolhatja, hiszen például ha korábban az adatkezeléshez hozzájárulását adta, akkor azt bármikor visszavonhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges (pl. polgári peres, vagy büntetőeljárásban felhasznált információk). Amennyiben ezt szükségesnek látja kérheti az önhöz kapcsolódó adatkezelés korlátozását, az a korlátozáshoz való jog.

Jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő által az ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikusan rögzített formában megkapja (hozzáférési jog), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Erre térítésmentesen egy alkalommal van lehetőség.

Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz is, mellyel kapcsolatos útmutató ebben a tájékoztatóban alább olvasható.

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztatóban megjelölt értesítési címünkre küldheti. Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk. Indokolt esetben, megfelelő tájékoztatás mellett további két hónapot kérhetünk a vizsgálatunk lefolytatásához.

Amennyiben nem találja kielégítőnek válaszunkat, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, melyet az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató elkészítése során felhasznált jogszabály az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es számú Rendelete.

Az adatkezelési tájékoztató frissítésének dátuma: 2021. szeptember 1.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!