Kursaal, Merano

Merano - Corso della Libertà, 33, 39012 Merano BZ, Italy

Kurhaus_1874_Meran_02.JPG